Tôi cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ tại đây, tôi không phải chờ lâu mỗi khi dến đây làm răng. Rất cảm ơn toàn thể nhân viên Elite.