Bảng giá chỉnh nha

Niềng răng mắc cài kim loại

35,000,000đ -

45,000,000đ

Niềng răng mắc cài sứ

45,000,000đ -

55,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc

45,000,000đ -

55,000,000đ

Niềng răng mắc cài sứ tự buộc

50,000,000đ -

60,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign

85,000,000đ -

115,000,000đ

 

 

Mr. Henry
Mr. IAN SIME