Bảng giá implant

Implant Hàn Quốc

+ Abutment

+ Mão sứ titan

23,000,000đ

Implant Mỹ/Thuỵ Điển/Châu Âu

+ Abutment

+ Mão sứ titan

32,000,000đ

Implant Straumann

+ Abutment

+ Mão sứ titan

36,000,000đ
All-on-4

150,000,000đ-

190,000,000đ/hàm

All-on-6

190,000,000đ-

240,000,000đ/hàm

All-on-8

240,000,000đ-

300,000,000đ/hàm

 

Mr. Henry
Mr. IAN SIME