Henry

Cảm ơn vì sự lịch thiệp và thời gian mà các bạn đã dành cho tôi, thật sự rất cảm ơn BS Hân người mà tôi cho rằng rất chuyên nghiệp, khéo léo và duyên dáng. Cảm ơn tất cả những người đã chăm sóc và hỗ trợ tôi trong quá trình điều trị. Tôi thực sự rất vui với trải nghiệm của mình tại Elite Dental.