Hồng Hoàng

Sau khi được bạn của tôi đã giới thiệu, tôi đã đi đến Elite Dental. Bác sĩ Hải người phụ trách điều trị của tôi là bác sĩ nha thật kinh nghiệm. Hơn nữa, bác sĩ đã đề nghị tôi thực hiện trám răng với màu sắc tương tự như răng của tôi. Không có khác nhau giữa răng thật và răng đã trám. Bác sĩ đã thực hiện chính xác những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn hài lòng với 3 răng đã trám của mình.