Lê Phạm Anh Thơ

Sau 8 kiếp bị xúi đi tẩy trắng mà không dám... Đến kiếp này lại bị dụ bởi một người có hàm răng không trắng mà chưa dám đi tẩy, xúi mình làm trước để củng cố thêm niềm tin.

Và đây là thành quả sau 1 tiếng rưỡi tẩy trắng, chụp ngay khi vừa tẩy xong. Gởi hình cho nhỏ em, nó nói "Chị chụp hình như bị phê thuốc"...

Đừng ai nói đi tẩy trắng răng ê buốt thấu óc nữa nha. Có ê mấy đâu, tẩy xong còn nói chuyện, ăn uống được liền mà.