Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng
Tôi cảm thấy hài lòng, một phòng khám hiện đại , đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên thân thiên, vui vẻ ,nhiệt tình.

Mr. Henry
Mr. IAN SIME