Giải thích sự hình thành men răng

Thông tin mới có thể dẫn đến phương pháp tiếp cận vật thể kích thước nano quan trọng để tạo ra vật liệu sinh học. Nghiên cứu đến từ trường đại học Pittsburgh Trường nha khoa đội phân tích men răng cũng từng nghiên cứu về chỉnh hình răng. Nghiên cứu xuất hiện trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học .

Men răng kết hợp độ cứng và khả năng phục hồi và là mô khoáng nhất. Nghiên cứu phân tích men sau khi mô phỏng men khi nó bắt đầu hình thành. Theo Elia Beniash tiến sĩ, giáo sư sinh học đường uống tại Trường Pittsburgh nha khoa, mục tiêu là để xác định vai trò của amelogenin, mà là một protein điều tiết.

 

men rang 1

 

Các phân tử amelogenin cuối cùng lắp ráp trong một thời trang bước vào như cấu trúc lớn hơn. Sau khi các hạt nano theo đúng thứ tự, nó hợp nhất với nhau và kết tinh trước khi hình thành các sản phẩm hoàn thiện gọi là men.

Thông tin này có thể hữu ích trong các khía cạnh khác nhau của nha khoa ví dụ như tẩy trắng răng , cũng như các công nghệ khác.

Đồng tác giả của nghiên cứu này bao gồm Ping-An Fang, Tiến sĩ, và James F. Conway, tiến sĩ, cả hai Pittsburgh; Henry C. Margolis, Tiến sĩ, Viện Forsyth, Cambridge, Mass; và James P. Simmer, DDS, Tiến sĩ, của Đại học Michigan.