Headgear - Khí cụ điều chỉnh xương hàm hô

Headgear - Khí cụ điều chỉnh xương hàm hô

Headgear là khí cụ rất quan trọng trong điều trị chỉnh hình răng mặt. Headgear được sử dụng để điều chỉnh sự tăng trưởng của xương hàm, giúp giảm hô trong các ca hô xương. ...