Kenneth – Manitoba- Canada

Tôi đã thực hiện tẩy trắng với BriteSmile tại Elite Dental Group, Việt Nam. Tẩy trắng không hề đau đớn chút nào! Tôi yêu màu răng mới của tôi bây giờ. Tôi rất vui vì đã thực hiện dịch vụ này tại Elite. Các bác sĩ đã chăm sóc tôi rất tốt và nhân viên rất thân thiện. Cảm ơn.