YEO KIAN HOCK – Singapore

Tôi được giới thiệu bởi bác sĩ Malaysia của tôi để gặp TS. BS Lâm. Tôi rất hài lòng với cách TS.BS Lâm thực hiện với implant titanium của tôi. Sự chuyên nghiệp trong điều trị chuyên nghiệp của BS thật tuyệt vời so với các bác sĩ Malaysia của tôi, tôi đã đưa những thành viên gia đình tôi đến Việt Nam để điều trị TS Lâm và tôi cũng khuyên tất cả bạn bè của tôi từ Singapore để TS Lâm tư vấn về răng miệng của họ. Tôi nhận được điều trị cao cấp mà mà chi phí rất hợp lý so với Singapore. Tất cả các nhân viên đã làm việc chăm chỉ và dịch vụ rất tốt. Thời gian để gặp bác sĩ chờ đợi không lâu và khu vực chờ rất thoải mái. Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ giới thiệu bạn bè và các thành viên trong gia đình về Elite Dental.